Leder

Våpen-boom i Midtøsten

Den globale våpenhandelen holder seg på farlig høyt nivå, mye takket være et enormt salg av amerikanske våpen til søkkrike og autoritære regimer i Midtøsten.

Ti år med krig i Syria og seks år med krig i Jemen har kostet opp mot 600.000 menneskeliv. Over 14 millioner syrere og jemenitter er drevet på flukt over grensene og innad i egne land, og innbyggerne sliter med sultproblemer og økonomisk kollaps.

Tragiske kriger og konflikter som disse som er med på å holde liv i en særdeles lukrativ våpenindustri, der nye tall fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) viser en påfallende økning av våpeneksporten til Midtøsten-regionen. Mens det i femårsperioden har vært en gledelig nedgang i den globale våpenhandelen utenom Midtøsten, økte importen med hele 25 prosent til denne konfliktfylte regionen i årene 2015-2020.

USA vil neppe gi slipp på sin posisjon som verdens desidert ledende våpenprodusent. Til det er denne industrien altfor lukrativ, og den en gang så markante fredsbevegelsen altfor stille og passiv.

—  Vårt Land på lederplass

Saudi-Arabia leder an

Det er særlig Saudi-Arabias ivrige oppkjøpt av amerikanske, britiske og franske våpen som bidrar til den negative utviklingen. Saudi-Arabia har nå i seks år ledet en koalisjon av land som driver krig mot den iransk-støttede Houthi-bevegelsen i Jemen. Ifølge deres egne offisielle tall har saudierne utført hele 22.000 flyangrep i det lutfattige landet sør på den arabiske halvøy, det vil si i gjennomsnitt 10 flyangrep daglig siden krigen startet.

I en ny bok om Jemen retter folkerettseksperten Cecilie Hellestveit særlig hard kritikk mot Saudi-Arabia og kongedømmets reelle leder, kronprins Mohammed bin-Salman. Hun hevder han gikk til krig mot houthiene både som ledd i en regional maktkamp for å holde Iran på avstand, men også for å få fjernet mektige fiender i kampen om den saudiske tronen, og dessuten med et ønske om å sikre Saudi-Arabia direkte tilgang til Indiahavet.

Med vestlig støtte

Det tragiske er at Saudi-Arabia og den fremste medløperen, De forente arabiske emirater, har kunnet lede an krigføringen i Jemen med aktiv amerikansk og annen vestlig støtte. Som en av sine første gjerninger dro USAs president Donald Trump til Saudi-Arabia for å hylle regimet, i bytte mot enorme våpenkontrakter. USA har levert hele 80 prosent av den saudiske våpenimporten de siste fem årene, slik at Saudi-Arabia, som utgjør bare 0,4 prosent av klodens befolkning, stod for 11 prosent av verdens samlede våpenimport i perioden.

Amerikanerne stod for hele 37 prosent av det globale våpensalget mellom 2016 og 2020, halvparten av dette til det ekstremt konfliktfylte Midtøsten. Det er selvsagt svært gledelig at president Joe Biden sier at USA vil stanse all støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, men USA vil neppe gi slipp på sin posisjon som verdens desidert ledende våpenprodusent. Til det er denne industrien altfor lukrativ, og den en gang så markante fredsbevegelsen altfor stille og passiv.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder