Leder

Fornuftig med skjevfordeling

Vi er inne i en kritisk periode i kampen for å kontrollere spredningen av koronaviruset. Med begrenset adgang til vaksinedoser, er det til fellesskapets beste å omdirigere en beskjeden andel vaksiner til områder som har hatt høyt smittetrykk over tid.

Det er forståelig at det blir en viss murring bakover i rekkene når noen nå får rykke framover i en skuffende saktegående vaksinekø. Hittil har prioriteringen vært risikogrupper og helsepersonell først, der vaksinene har blitt fordelt til kommunene etter andelen innbyggere i de eldste aldersgruppene. Nå skal vaksinene kunne fordeles etter folketall og smittetrykk.

Det innebærer at en del større kommuner som har hatt flere smitteutbrudd, vil få en større andel av vaksinene. At hovedstaden er av de kommunene som nå får en litt større andel vaksiner, bør ikke gi grunnlag for verken misunnelse eller kritikk. Her handler det om å regulere forsiktig på køen, så vaksinefordelingen totalt sett får best mulig helsemessig effekt. Spørsmålet er heller om den milde skjevdelingen er stor nok til å få tilstrekkelig effekt.

Med begrenset adgang til vaksinedoser, er det til fellesskapets beste å omdirigere en beskjeden andel vaksiner til områder som har hatt høyt smittetrykk over tid

—  Vårt Land på lederplass

Til beste for hele landet

Endringen det ligger an til vil ikke gi dramatiske forskjeller. Mens Oslo kommune i dag får drøye 9 prosent av alle vaksiner, vil dette øke til rundt 13 prosent når fordelingsnøkkelen endres til folketall. En raskere nedslåing av smitteutbrudd i hardt rammede, folkerike områder som Oslo øst, vil også bidra til å redusere den videre smittespredningen utover i landet.

Distriktsopprop og ordførerutspill fra Mørekysten har skapt et overdrevet inntrykk av sterke, politiserte motsetninger mellom sentrum og periferi i kampen om koronastrategi og vaksinepolitikk. Vi kan ikke se at det er særlig grunnlag for slik bekymring. Snarere har det vært påfallende bred faglig og politisk enighet om de sentrale elementene i strategien for å håndtere pandemien, men med en nødvendig debatt om innretning og størrelse på støttepakker og lignende.

Faglige vaksineføringer

Helseminister Bent Høie gjør rett i stadig å understreke at fordeling av vaksiner er et faglig spørsmål. Den endringen som nå skjer til fordel for noen utsatte bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner, skjer da også etter Folkehelseinstituttets anbefaling. Etter å ha vurdert ulike strategier, har lFHI andet på at det mest effektive vil være en beskjeden skjevfordeling, der man altså gir litt flere vaksinedoser til områder som har hatt høyt smittetrykk over tid.

Vi er nå inne i en kritisk periode i kampen for å kontrollere koronapredningen, der smittsomme virusmutanter er i ferd med å ta over, parallelt med at vaksineringstempoet fortsatt er skuffende svakt. Da er det liten grunn til å kritisere at man nå skal ta 3 prosent av vaksinedosene fra de kommunene som har hatt færrest korona-innleggelser, og gi dem til de kommunene og Oslo-bydelene som er hardest rammet. Det er tvert imot til det store fellesskapets beste.


VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder