Leder

En brist i likestillingen

Kvinner vil ha menn med høyere status. I bunn og grunn bygger det på foreldet tenkning og en brist i vår idé om likestilling.

På nyhetsplass skriver vi om at at kvinner i Norge er svært tradisjonelle i valg av partner. De vil ha en mann med høyere status. Dette kommer fram i en artikkel publisert i tidsskriftet The journal of Human Resources.

Ny forskning viser at menn som tjener godt, har over 90 prosent sjanse for å finne en partner innen de fyller 40 år. For menn som tjener dårlig er sjansen under 40 prosent. Lønn er en viktig del av opplevd status. Kvinners sjanser til å finne partner er nærmest avhengig av egen status. Studien har fulgt rundt 1,5 millioner nordmenn født i perioden 1952 til 1975, og ser på i hvilken grad de endar opp som gift eller med barn.

Overrasket over Norge

Forsker Ingrid Almås, som står bak forskningsartikkelen, synes funnene er slående. Hun viser til at kvinner tidligere var avhengig av menn, og derfor satset på å finne en partner som kunne forsørge dem. Men til tross for at kvinner i dag har egen inntekt, er valgene like tradisjonelle.

Almås kommer med flere forklaringsmodeller du kan lese om i nyhetssaken. Hun peker på en blanding av sosiale og biologiske årsaker. Trenden får imidlertid både konsekvenser for arbeidslivet og særlig for menn som faller utenfor. I arbeidslivet fører det blant annet til at kvinner som finner menn med høy status - i større grad blir hjemmeværende. Dermed gir det over tid større ulikheter i arbeidslivet.

Det kan selvsagt ikke være slik at en kvinne ikke kan velge en mann med høyere status. Men det er verdt å merke seg hvor preget vi alle er av gamle kjønnsroller.

—  Vårt Land på lederplass

I et samfunn der kvinner tar utdanning og er i yrkeslivet er det trist at mannens status betyr så mye for valg av parter. Riktignok skal ikke all skylden legges på kvinner. Dette handler også om menns valg. Det kan se ut til at menn også foretrekker å være hovedforsørger.

Skjev kjønnsbalanse

Det kan selvsagt ikke være slik at en kvinne ikke kan velge en mann med høyere status. Men det er verdt å merke seg hvor preget vi alle er av gamle kjønnsroller. Det er trist at kvinner så ensidig legger vekt på mannens status etter generasjoner med kamp for likestilling.

For kvinner betyr dette at deres valg av partner blir sterkt begrenset. Interessante og aktuelle menn kan bli valgt bort på grunn av utdaterte og underliggende holdninger. For mennene det gjelder er dette også ille. Særlig når vi vet at kvinner ikke blir utsatt for den samme status-vurderingen.

Det totale bildet viser en skjev og forstemmende balanse mellom kjønnene i et land som smykker seg med høy grad av likestilling. Fenomenet avdekker en grunnleggende brist i vår idé om likestilling.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder