Leder

Ingen kristen innvandringsfrykt

MINDRE FRYKT: Aktive kristne er langt mindre skeptiske til innvandring enn nordmenn flest. Det er ikke er overraskende.

Vår aviskollega Dagen har gjennomført en stor undersøkelse av holdningene til de som er aktive deltakere i gudstjenester og kristne møter. Tidligere publiserte resultater viser at de som gruppering skiller seg fra normalbefolkningen på flere områder. De slutter for eksempel opp om det tradisjonelle ekteskapet, og er mer negative til samboerskap og likekjønnet ekteskap enn folk flest.

I både USA og øst-europeiske land ser vi at tradisjonelle familieverdier og frykt for innvandrere knyttes sammen. Men denne frykten deles altså ikke av de mest aktive kristne i Norge.

—  Vårt Land

At Kristelig Folkeparti har større oppslutning i denne gruppen, er som man kunne vente. Mer overraskende er det at nesten ingen stemmer Fremskrittspartiet, som på det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført hadde godt over ti prosents oppslutning blant velgere generelt. De er også mer bekymret for klima-endringene enn folk flest.

Aktive kristne skiller seg ut

Nå har Dagen publisert resultatet for spørsmålet om man ser innvandring som en alvorlig trussel mot norsk kultur. Det viser seg at bare 8.8 prosent av de gudstjenesteaktive er helt eller delvis enig i det. Til sammenligning var 48 prosent av normalbefolkningen helt eller delvis enige i denne påstanden i en undersøkelse i 2017.

Vi ser ofte at motstand mot innvandring motiveres nettopp i frykten for at det skal ødelegge den kristne kulturen. I både USA og øst-europeiske land ser vi at tradisjonelle familieverdier og frykt for innvandrere knyttes sammen. Men denne frykten deles altså ikke av de mest aktive kristne i Norge.

«Det å se på innvandring som en trussel vitner om liten tro på eget ståsted. Det er ikke innvandringen som har sekularisert Norge, det har vi selv gjort», skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje i en kommentar til undersøkelsen. Samtidig påpeker han at mange innvandrere er aktive kristne, og at innvandringen derfor kan være en gavepakke til en befolkning der stadig flere stiller seg likegyldige til tro.

Sitter i ryggmargen til kristen troslære

Kommunikasjonsansvarlig Carima Tirillsdotter Heinesen i Antirasistisk senter sier at dette er hva hun forventer av de som vil praktisere det kristne budskapet. Å møte andre mennesker med verdighet er ryggmargen i kristen troslære, sier Lemma Desta, som er rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges Kristne Råd.

Vi er heller ikke overrasket over at det er så lite innvandringsfrykt blant aktive kristne. Den kristne troen motiverer for å se innvandrere som medmennesker mer enn som problem. Det betyr ikke at det er illegitimt å ta inn over seg reelle utfordringer knyttet til innvandring.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder