Leder

Europas humanitet i forvitring

Stater har plikt til å beskytte de som søker asyl. Slik skal mennesker på flukt ha et minimum av beskyttelse. Men nå er hele asylinstituttet under angrep.

Økende bruk av tvang og bortvisning av flyktninger og asylsøkere i Europa bekymrer FN. Nå advarer Gillian Triggs, assisterende høykommissær for flyktninger om at hele asylinstituttet er under angrep i Europa. Høykommissæren ber europeiske land etablere et uavhengig system for å overvåke og ganske brudd på denne retten.

Trigg viser til at organisasjonen har mottatt mange rapporter om at europeiske land nekter flyktninger retten til å søke asyl. Det blir rapportert om vold og mishandling av flyktninger fra statlige sikkerhetsstyrker, tvang og bortvisning på en voldelig og systematisk måte, båter med flyktninger som blir slept tilbake og folk som blir samlet i båter og tvunget tilbake på havet. Tilbakesending skjer ofte uten at flyktningenes internasjonale beskyttelsesbehov blir vurdert.

Det er på tide at Norge og andre europeiske land tar en grunnleggende debatt om hvilke verdier vi skal bygge våre samfunn på.

—  Vårt Land på lederplass

En juridisk forpliktelse

Trigg viser til at det ikke er lov å sende asylsøkere til land der de risikerer forfølgelse eller tortur. Dette blir slått fast i både Flyktningkonvensjonen og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. «Å respektere menneskeliv og flyktningers rettigheter er ikke noe man kan velge å gjøre eller ikke. Det er en juridisk og moralsk forpliktelse», sier hun.

Det kommer stadig færre flyktninger, asylsøkere og migranter til Europa. I 2020 ankom om lag 93.000 mennesker. Det er 23 prosent færre enn i 2019 og 33 prosent færre enn i 2018. Likevel ser det ut til at Europa, inkludert Norge, nå strammer ytterligere inn.

Norske flyktninger og emigranter

I Norge ser det ut til at vi har glemt at mange norske borgere søkte sikkerhet i andre land under krigen. De dro til både Sverige og England. I dag er det nærmest en sport å håne svenskenes gjestfrihet. Men i 1940-45 reddet trolig mange livet ved at svenskene tok imot nordmenn på flukt.

Går vi lenger tilbake i tid var det fattigdom og religiøs undertrykkelse som gjorde at nordmenn dro til USA. I dag ville disse blitt omtalt som lykkejegere. Men mange av de som reiste til USA gjorde det av ren nød.

Asylretten

Selvsagt må staten Norge og alle andre europeiske land ha regler for hvem som får komme hit. Men den urimelige behandlingen av flyktninger og asylsøkere vi nå ser konturene av, er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Det er også i sterk strid med både et kristent og humanistisk syn. Det er på tide at Norge og andre europeiske land tar en grunnleggende debatt om hvilke verdier vi skal bygge våre samfunn på.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder