Leder

Vårt Land: Født fri ble ikke bygget nedenfra

Det oppsiktsvekkende med Født fri, er at organisasjonen ikke er skapt nedenfra. Den er grunnlagt etter at Venstre-politikere, med Abid Raja i spissen, kom på en god idé og ba Rehman om å ta ballen, skriver Vårt Land på lederplass.

Oslo  20171123.
Født fri-stiftelsen startet av "Skamløse kvinner" med initiativ fra Abid Raja (V) og Trine Skei Grande (V) har fått tildelt 5 millioner. Dette feires med kake på kontoret til Abid Raja.
Foto: Mariam Butt / NTB

Siden midten av august har Vårt Land skrevet om stiftelsen Født fri ledet av den kjente samfunnsdebattanten og komikeren Shabana Rehman. Etter å ha hatt langvarig kontakt med en rekke uavhengige kilder, valgte vi å publisere krass kritikk av stiftelsens pengebruk og Rehmans lederutøvelse.

Fem personer med nær kjennskap til organisasjonen og som Vårt Land kjenner identiteten til, har i samme periode levert inn et skriftlig varsel til IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De har tilsynsansvar for Født fri.

Avdekket alvorlige funn

IMDi ba om ekstern bistand til å behandle varselet som ble levert inn, og konsulentselskapet EY leverte for vel en uke siden sin rapport. Den resulterte i at statsstøtten til Født fri for 2021 nå varsles kuttet. Også årets bevilgninger fryses.

Både IMDi og Kunnskapsdepartementet, som er politisk ansvarlig for Født fris bevilgninger, kaller forholdene svært alvorlige.

Andre medier enn Vårt Land har også fulgt opp denne saken, og det er en krevende situasjon å stå i for de som blir utsatt for kritikk. Født fris leder Shabana Rehman, styreleder Jan Sverre Asker og stiftelsens advokat Harald F. Strandenes er uenige i rapporten og opplever at prosessen har vært lite tillitvekkende, men de har vedgått at det er enkelte av stiftelsens rutiner som de vil se på.

Viktig samfunnsoppdrag

Vårt Land har ment at dette er en viktig sak å belyse. Født fri har hatt som samfunnsoppdrag å bistå unge med minoritetsbakgrunn som opplever at de blir utsatt for sosial kontroll. Dette er et krevende arbeid der det trengs nye perspektiver. Det ønsket Født fri å bidra med. Men det å motta statsstøtte eller få ansvar for å forvalte et offentlig oppdrag med offentlige midler, fordrer at du har et svært nøkternt forhold til pengebruk og utviser ryddighet både i ansettelsesforhold og økonomistyring. Det kan ikke Født fri entydig vise til. Om de kan tilbakevise enkelte detaljer i den kritikken de har fått, vil det vanskelig kunne rokke ved helhetsinntrykket; at denne organisasjonen ikke har vist seg den tilliten verdig som kreves av noen som skal forvalte 5-6 millioner kroner årlig på vegne av fellesskapet.

En oppsiktsvekkende prosess

Det oppsiktsvekkende med Født fri, er at organisasjonen ikke er skapt av feltet selv. Den er grunnlagt etter at Venstre-politikere, med Abid Raja i spissen, kom på en god idé og ba Rehman om å ta ballen. I partier som setter frivillighet og organisasjonsbygging høyt, og som alltid snakker om at samfunnet bygges nedenfra, ikke kan vedtas ovenfra, er dette mildt sagt en spesiell måte å operere på.

Om det formelle ansvaret til rotet i Født fri ligger hos styreleder Jan Sverre Asker og daglig leder Shabana Rehman, ligger det politiske ansvaret hos Venstre og Født fris «grunnlegger» Abid Raja. Det framstår som viktigere for ham å bli avbildet når kaker spises, enn å få til varig endring på et viktig samfunnsområde.

LES MER OM FØDT FRI:

• Shabana Rehman tok kontakt med Abid Raja etter negativ avisomtale.

• I Venstre er de tause om Født fri-gransking.

• – Tiden i stiftelsen brøt meg ned. Derfor varslet de om Født fri.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder