Leder

Sannhet før forsoning

Fagforenings­arbeidet i NLM er viktig.

Det stormer internt i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Flere tidligere og nåværende sentrale medarbeidere har gått ut mot ledelsens håndtering av personalsaker og varslinger. Som Vårt Land tidligere har skrevet, er det vanskelig for utenforstående å bedømme både saker og prosesser. Men det er enkelt å slå fast én ting: Mange opplever seg ikke hørt og ikke godt behandlet i NLM.

Hva er klokt av en organisasjon å gjøre i et slikt tilfelle? Endre Stene har foreslått at det opprettes en sannhetskommisjon. Det beste eksempelet på en sannhetskommisjon er den biskop Desmond Tutu ledet etter at apartheid-regimet i Sør-Afrika falt. I stedet for å bruke domstolen til å behandle all den urett som hadde foregått i landet over flere hundre år, valgte Sør-Afrika en annen strategi. Alle skulle bli hørt. Alle skulle lytte. Metoden baserer seg på at sannheten har en egenverdi, og det å skape et trygt rom der den kommer fram, er avgjørende for at forsoning mellom partene kan finne sted.

NLMs konflikter kan ikke sammenliknes med apartheid. Det kan virke drastisk å foreslå et slikt tiltak, men like fullt kan NLM, og alle organisasjoner, lære av metoden Tutu stod i spissen for. For mangelen på åpne rom for fortellinger og for å lytte til de fortellingene er nettopp det de kritiske røstene i NLM peker på. De har rett og slett ikke opplevd seg hørt. Da må ledelsen vise at de vil lytte. Dette kan være et godt grep for å gjenopprette tilliten til organisasjonens ledelse.

Leder av medarbeiderforeningen i NLM, Frode Granerud, mener det kan være en nyttig mulighet for NLM å opprette en sannhetskommisjon. Format og metodikk må organisasjonen ta stilling til. Men det er uten tvil viktig for ledelsen å ta grep for å gjenreise tilliten blant frivillige og ansatte. For ikke alle de offentlige uttalelsene som har kommet fra generalsekretær og styreleder, har fremstått dialogiske og kloke.

Et annet interessant moment er nettopp medarbeiderforeningen Granerud leder. Så sent som i 2005 organiserte medarbeiderne i NLM seg, og først i 2009 ble de tilknyttet en fagforening. Det var ikke før i fjor at den fikk forhandlingsrett. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er i stor grad en maktfordeling. Når makten blir skjevt fordelt, oppstår lettere uheldige mønstre og rom for krenkelser. Derfor er det svært viktig for et godt arbeidsmiljø at arbeiderne har tillitsvalgte og fagforeninger som taler deres sak overfor ledelsen. Belastningen for enkeltpersoner som mener de har lidd overlast, omtales som svært høy. Fagforeningsarbeidet i NLM er derfor viktig.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder