Leder

Norge, et godt sted

Norge troner på toppen når det gjelder å gi barn gode oppvekstvilkår. Da er det ekstra forstemmende at viljen til å hjelpe de sårbare barna i ekstreme forhold i leirer i Hellas er så liten.

Så er det fastslått i enda en rapport: Norge er best i klassen når det gjelder å gi barn gode oppvekstvilkår. Det er FNs barnefond Unicef som konkluderer slik, selv om rapporten også påpeker bekymringsfulle trekk når det gjelder psykisk helse og overvekt blant norske barn.

Lav ulikhet

Mye av forklaringen er at Norge er et av verdens rikeste og mest veldrevne land. Ulikheten er lav sammenlignet med nesten alle andre land, og vi gjør det godt på sentrale kriterier for en god oppvekst, som sosiale velferdsordninger, utdanning, helse, økonomi, samfunn og miljø.

En norsk jente eller gutt som vokser opp i dag, har dermed gjennomgående utsikter til lange og gode liv. Og tross harde meningsbrytninger i norsk politikk, er det i internasjonal sammenheng bred konsensus blant våre politikere om grunnleggende trekk ved norsk velferdspolitikk. Det gjelder alt fra et bredt utbygd barnehagetilbud, rause velferdsordninger for småbarnsfamilier, en sterk offentlig skole, til et helsevesen der alle får samme gode tilbud, uavhengig av lommebok.

Dårligere mental helse

Likevel gir Unicef-rapporten grunn til ettertanke. Det er bekymringsverdig at norske barn ligger et godt stykke unna toppen når det gjelder mental helse. Regjeringen må derfor ta på større alvor fagfolkenes advarsler om at psykisk helsevern for barn og unge henger langt etter behovet. Dette er alvorlig i et Norge der det er en foruroligende høy selvmordsrate blant unge, der flere enn én av ti barn og unge er deprimerte, og der særlig jenter sliter med kroppspress og påfølgende dårlig selvbilde.

I den sammenheng hjelper det neppe at norske barn er i verdenstoppen på skjermbruk, med 3,5 timer i gjennomsnitt hver dag, mye av tiden på sosiale medier. Der kan nok mange slite med å sammenligne sine egne «vanlige» liv og problemer, med det som ofte er en sterkt glanset selvframstilling fra så vel influensere som egen omgangskrets. Derfor trengs definitivt økt bevissthet og beredskap, både i familiene, i skolen og ellers, mot overdreven og skadelig skjermbruk.

Forstemmende lav vilje

Like fullt, Norge troner helt i toppen blant rike land når det gjelder å gi barn gode oppvekstvilkår. Da er det ekstra forstemmende at viljen til å hjelpe noen av de mest sårbare barna i vårt europeiske nabolag, de som lever under til dels ekstreme forhold i leirer i Hellas, er såpass liten. Med et nærmest uutholdelig bokholderi, teller regjeringen fortsatt opp mot de åtte-ti landene som må hente barn derfra, før den synes at Norge kan åpne grensene for at et lite antall traumatiserte barn skal få opphold i landet med verdens angivelig beste oppvekstvilkår. Tittelen som verdens rauseste land er nå ledig.

LES OGSÅ:

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Leder