Leder

Rasismen er dypt ukristelig

Mange kirkesamfunn vegrer seg kanskje for å knytte seg for tett til Black Lives Matter og andre aktivistgrupper. Men dette burde ikke stoppe dem fra å bruke anledningen til å si klart og tydelig at vi som kristne aktivt må konfrontere rasismen.

Preses Olav Fykse Tveit har tatt med seg sitt ­globale engasjement fra da han ledet Kirkenes ­Verdensråd. Fredag uttrykket han sin støtte til frede­lige demonstrasjoner mot rasisme, i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd 25. mai: «Mangfaldet som Gud har skapt oss med og til, er vorte skiljer, diskriminering og konflikt. Rase er ein konstruksjon. Vi får ikkje puste.»

Strukturell rasisme

Det kan synes selvsagt å støtte fredelige demonstrasjoner mot rasisme. Likevel er det grunn til å ­applaudere Fykse Tveits uttalelse. For det første er det ofte bra å være «politisk korrekt», selv om ­uttrykket blant mange brukes nedsettende.

For det andre er det verdt å merke at Fykse Tveit velger å si «Vi får ikkje puste». Slagordet «I Can’t Breathe» har vært sentralt i Black Lives Matter-­bevegelsen siden Eric Garner ytret disse ordene før også han døde som følge av kvelning under en ­politiarrestasjon i 2014. Også George Floyd sa disse ordene. Ved å påkalle denne fortvilte ytringen, går Fykse Tveit lengre enn kun å vise en generell støtte til kampen mot strukturell rasisme – han sier ­indirekte at politiets håndtering har vært uakseptabel, og knytter dette til et overordnet problem med rasisme.

Kristen plikt å reagere på rasisme

Lørdag publiserte vi et intervju med den episkopale amerikanske presten Esau McCaulley, som har vært en tydelig stemme i denne debatten. McCaulley kaller simpelthen hele protesten en «kristen bevegelse», fordi den gjør krav på at hvert menneske, som er skapt i Guds bilde, har krav på respekt.

Dette betyr selvsagt ikke at alle som protester nå er kristne, eller at kristendommens menneskesyn er det eneste som kan få folk til å rase mot uretten. McCaulleys poeng er heller at det er en kristen plikt å svare på rasismens problem – og det gjelder ­uansett hvilken hudfarge man har.

Mange kirkesamfunn vegrer seg kanskje for å knytte seg for tett til Black Lives Matter og andre aktivistgrupper. Men dette burde ikke stoppe dem fra å bruke anledningen til å si klart og tydelig at vi som kristne aktivt må konfrontere rasismen. Den strider grunnleggende mot Jesu lære.

LES OGSÅ:

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder