Leder

Vårt Land: Innvandrergutter trenger ikke flere utredninger, men flere rollemodeller

Vår nye likestillingsminister Abid Q. Raja kan vise seg å bli en slik viktig rollemodell. En muslimsk mann med pakistansk bakgrunn som viser at likestilling er en viktig verdi i eget liv.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja besøker Stella,  Røde Kors kvinnesenter.

De som følger kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i sosiale medier, har de siste ukene sett en statsråd som trives godt med sin nye rolle. Kulturlivet har omfavnet den utadvendte og engasjerte Venstre-politikeren.

Abid Q. Raja har også ansvar for likestillings- og diskrimineringsfeltet, og vil trolig skille seg ut når verdens likestillingsministre har sine møter. Å være en muslimsk mann med bakgrunn fra Pakistan og samtidig den som har det politiske ansvaret for likestillingspolitikken i et av verdens mest likestilte land, gir noen nye perspektiver.

Flere har fryktet at stor innvandring kan true likestillingen i Norge. Det er vel 900.000 innvandrere eller barn av innvandrere i Norge. På enkelte områder er det for store forskjeller mellom innvandrerbefolkningen og majoritetsbefolkningen: Innvandrerkvinner har lavere yrkesdeltakelse, flere gutter med innvandrerbakgrunn faller ut av videregående skole og flere jenter med innvandrerbakgrunn forteller om sosial kontroll.

I et intervju med Vårt Land i dag forteller Abid Q. Raja om sitt likestillingsengasjement.

«Selv om likestillingen i Norge er kommet langt, er det en lang vei å gå i noen innvandringsmiljøer», sier han. Det er positivt at han adresserer denne utfordringen så tydelig.

Blant andregenerasjons innvandrere, særlig blant jentene, går mye i riktig retning. Blant innvandrerjentene er det flere som tar høyere utdanning enn det er i befolkningen som helhet. Utdanning er veien til økonomisk selvstendighet og sosial mobilitet. Det er mange av disse jentene klar over.

Men blant innvandrergutter har ikke utviklingen gått samme vei. Det de trenger er trolig ikke flere utredninger, men flere tydelige rollemodeller; menn med samme bakgrunn som dem selv som snakker høyt om og praktiserer likestilling.

En Abid Q. Raja som deler bilder fra støvsuger-pliktene sine på hjemmebane, og viser at han ser på det som en viktig verdi i sitt eget liv, kan vise seg å bli en slik viktig rollemodell.

LES OGSÅ intervjuet med Abid Q. Raja om innvandrere og likestilling.

LES OGSÅ Berit Aalborgs kommentar om innvandrerforbildene i politikken.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder