Leder

Jødedommen i kristen forkynnelse

Jesus var jøde. Det han og disiplene gjorde, gjorde de som jøder – også når de brøt med etablerte posisjoner.

###

Kristen forkynnelse og trosopplæring har vært full av ufordelaktige fremstillinger av jøder og jødedommen.

På Trosopplæringskonferansen på Gardermoen denne uka presenterte Gunnar Haaland og Eliana Hercz er bredt utvalg av eksempler. Noen av dem er svært betenkelige, og et var meget alvorlig: En ikke navngitt prest tok et oppgjør i menighetsbladet med at vi nordmenn lar palestinske kristne i stikken, «mens vi går i forsvar for Jesu drapsmenn».

Det er heldigvis ikke ofte slike formuleringer dukker opp i norsk kirkeliv. Derfor er det enda mer nyttig når Haaland og Hercz viser hvordan framstillinger av jøder og jødedommen, som hver for seg kan virke velkjente og relativt ufarlige, sammen bygger opp under et karikert bilde. Det skjer fortsatt - i trosopplæringsmateriell, prekener, andakter og menighetsblader.

Som oftest er det ingen ond vilje som ligger til grunn. Forsteinede forestillinger oppstår snarere som et resultat av manglende oppgjør og manglende realitietsorientering. For eksempel kunne jøder i norske middelalderkirker bli karikert som torturister med apelignende ansiktstrekk, flere hundre år før det var noen jødisk innvandring av betydning til Norge.

Jesus var jøde. Det han og disiplene gjorde, gjorde de som jøder – også når de brøt med etablerte posisjoner. Likevel har jødedommen ofte blitt framstilt som den religionen Jesus tok et oppgjør med, snarere enn en høyst sammensatt og levende religion.

I sin kartlegging fra 2017 viser HL-senteret at 8,3 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. Det er for mange. Men prosentandelen er lavere enn ved undersøkelsen i 2011. HL-senteret antyder at den positive utviklingen kan skyldes «et endret offentlig klima, der medier og politikk har viet større oppmerksomhet til antisemittisme som samfunnsproblem».

Vi synes dette er en fornuftig forklaring, og håper den positive tendensen vil fortsette. Da er det på sin plass at også kristne forkynnere og trosopplærere i større grad reflekterer kritisk over hvordan jøder og jødedom framstilles i forkynnelse og trosopplæring.

LES MER:

• Jødisk professor i nytestamentlige studier: – Jesus ser ikke noe bedre ut om du snakker ned jødene

• Ny læreplan i religionsfagene: Jødedom kan forsvinne

Majorstuen skole: Jødehets stod på skoleporten i månedsvis

Les flere ledere fra Vårt Land

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder