Leder

Politiet og Stålsett

Det er ikke et samfunnsproblem at vi har mennesker blant oss som strekker seg langt for å bedre levekårene for sine medmennesker.

Vårt Land skrev forrige uke om Arne Viste. Han er nå tiltalt for å gi ulovlig arbeid til en rekke uretturnerbare asylsøkere uten arbeidstillatelse. Hans har selv ønsket en slik tiltale i flere år, fordi han ønsker å få saken prinsipielt prøvd for retten.

Denne helga ble det klart at biskop emeritus Gunnar Stålsett er blant dem som har tilbudt jobb til en slik ureturnerbar asylsøker gjennom mange år. Politiet bekrefter at de nå vil kartlegge om Stålsett har begått en straffbar handling.

Stålsett har gitt arbeid til eritreiske Lula Tekle, som tidligere hadde både jobb og leilighet, men som på grunn av en regelendring ble fratatt sin arbeidstillatelse i 2011. Til Vårt Land sa Stålsett: «Da hun plutselig sto der uten rett til arbeid, så jeg det som en kristen plikt å støtte henne med arbeid».

LES MER: Politiet vil undersøke Stålsett

Med sine handlinger peker Arne Viste og Gunnar Stålsett på en brist mellom Utlendingslovens forbud mot å gi arbeid til noen som mangler arbeidstillatelse, og Grunnlovens paragraf 110, som pålegger staten å legge til rette for at «ethvert arbeidsdyktig menneske» kan tjene til livets opphold.

LES MER: Amnesti for ureturnerbare asylsøkere er ikke til forhandling, ifølge Høyre og Arbeiderpartiet

Frps inn­vandringspolitiske talsmann Jon Helgheim tok i lørdagens Vårt Land til orde for at Gunnar Stålsett må straffeforfølges «som alle andre». «Det er veldig alvorlig at en så fremtreden person bevisst bryter loven for å undergrave Norges utlendingspolitikk», mener Helgheim.

Her mener vi Helgheim er på villspor. Visst er Fru Justitia blind, men hun er ikke hodeløs, og det er rom for en pragmatisk tilnærming, også hos politi og påtalemyndighet. Derfor støtter vi jurist Mads Andenæs’ vurdering om at det vil være «dypt upassende» om myndighetene tar skritt mot Stålsett. Hver dag begås det en rekke lovbrudd som politiet av forskjellige grunner velger å se bort fra. Noen ganger av ressurshensyn, andre ganger er det fordi overtredelsen åpenbart ikke er en handling det er hensiktsmessig å straffe.

Det er et samfunnsproblem at politiet ikke i tilstrekkelig grad makter å straffeforfølge lovbrudd som setter andres trygghet i fare. Det er derimot ikke et problem for vårt samfunn at vi har mennesker blant oss som er villige til å strekke seg langt for å bedre levekårene for sine medmennesker.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder