Leder

Hent barna hjem

Vi må ikke straffe barna for foreldrenes katastrofale valg. Barn er ikke fiender. Barn er ikke landssvikere. Barn er ikke terrorister.

I flyktningeleiren Al Hol i Syria sitter det seks norske barn. Ett av dem lider av en alvorlig sykdom. Over 120 barn skal ha dødd i leiren eller på vei til den. Forholdene beskrives som umenneskelige.

Å straffe barn for foreldrenes handlinger er barbarisk. Men det er i realiteten det Norge gjør hvis regjeringen velger å ikke prøve og hente IS-barna hjem.

Det er ikke slik at det er en lett situasjon regjeringen står i her. Dilemmaene står i kø. Men prisen for ubehagelige valg må ikke betales av uskyldige barn.

Denne avis tror på tilgivelse. På et mellom­menneskelig plan. Forbrytere må stilles til ansvar for at samfunnet skal fungere. I dette tilfellet er det først og fremst snakk om mødre. Fedrene er døde. Hvis mødrene direkte eller indirekte har bidratt til det verste terrorregimet verden har sett i moderne tid må de stilles til ansvar for det.

Når foreldre tar valg som dramatisk forverrer barns oppvekstvilkår, eller framstår som helt uansvarlige som omsorgspersoner, skal storsamfunnet gripe inn og gi barnet en trygg oppvekst. Slik må det også være her.

I Norge har vi et godt rettsvesen, en human kriminalomsorg og et profesjonelt barnevern som kan håndtere dilemmaene mellom barns rettigheter og samfunnets krav om rettferdighet.

De uklare forholdene i Syria vil gjøre det vanskelig for Norge å redde ut disse barna. Men uten vilje blir det garantert ingen vei. Norge har ved tidligere anledninger utvist stor diplomatisk kreativitet, og en svært åpen lommebok, for å redde voksne nordmenn ut av vanskelige situasjoner i utlandet.

LES OGSÅ: Vi er sikre på at det lar seg gjøre

Hvorfor norske leiesoldater som oppsøkte strid av egen fri vilje skal få mer støtte av det norske storsamfunnet enn norske barn født inn i en krig, er vanskelig å forstå.

Det er et stort flertall i befolkningen for å hente barna hjem. Regjeringen bør lytte til folket. For alt vi vet jobber regjeringen i det skjulte med å få disse barna hjem. Da skal den få vår applaus i ettertid.

Vi må ikke straffe barna for foreldrenes katastrofale valg. Barn er ikke fiender. Barn er ikke landssvikere. Barn er ikke terrorister. Barn er barn. Her har regjeringen bare ett anstendig alternativ: Få barna hjem.

LES OGSÅ: Kirkens bymisjon tilbyr spesialmottak for IS-barna

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder