Leder

Evangeliet i skyggen

Det er ikke mulig å invitere evangelisten Franklin Graham uten samtidig å godkjenne hans politiske budskap.

Billy Graham samlet 40.000 mennesker til vekkelsesmøte på Ullevål Stadion i 1955 - trolig det største kristne møtet som er holdt i Norge. Mange tok standpunkt for den kristne tro på dette møtet. Også Billy Grahams møte samme sted i 1978 samlet bredt i kristenfolket og nådde ut til mange.

Franklin Graham, Billy Grahams sønn, har overtatt farens organisasjon. Han leder hjelpeorganisasjonen Samaritans Purse, men driver også vekkelseskampanjer verden rundt i samme tradisjon som faren. På denne historiske bakgrunn kan man forstå norske kristenledere som har invitert ham til en ny stor vekkelseskampanje i Norge.

Billy Graham hadde stor politisk innflytelse i USA. Han hadde et nært forhold til en rekke presidenter av ulik partifarge, og var nøye med å ikke ta stilling for noen av dem. Han var hevet over partipolitikken og hadde innflytelse i kraft av den respekt han møtte.

Sønnen har lagt seg på en helt annen linje. Han har vært svært kritisk til Barack Obama. Blant annet har han sagt at han tror Obama er muslim og vært spørrende til hans kristentro. Dette har han riktig nok senere beklaget. I den siste valgkampen har det ikke vært vanskelig å oppfatte at han støttet Donald Trump, selv om han har holdt seg innenfor reglene mot at religiøse organisasjoner støtter kandidater. Etter valget har han sagt at det var Guds hånd som sørget for at Trump ble valgt.

Franklin Graham har også uttalt seg svært kritisk om islam og muslimer. Han har sagt at islam er en religion av hat og krig, og advart mot at det skulle bygges et islamsk kultursenter like ved World Trade Center i New York. Allerede i 2015 gikk han inn for å nekte muslimer innreise i USA, og han har støttet president Trumps ordre om å nekte innreise fra sju muslimdominerte land.

De kristenlederne som har invitert Graham, sier at det er den enkle forkynneren av evangeliet de har invitert. De forholder seg ikke til hans politiske uttalelser. Vi kan ikke se at man kan unngå å stille seg bak hele hans offentlige profil når man inviterer ham som taler.

Vi tror Franklin Grahams politiske rolle og offentlige posisjon kommer til å skygge for evangeliet, og at det derfor er uklokt å invitere ham som taler i et stort felleskristent arrangement.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder