Fredag skjedde det at min ødelagte hofte ble byttet ut med en ny i skinnende titan på Lovisenberg sykehus. Innleggelse torsdag, og igjen ble jeg slått av det som har preget norsk helsevesen de gangene jeg har vært i nærkontakt med det: Her arbeider mennesker som både kan jobben sin, og som utfører den med en glede som smitter over på pasientene – og med yrkesstolthet.