Resultatbasert styring» er ord som har svidd i magen noen år. Nå kommer oppgjøret. Sist uke presenterte KORO, et institutt under det danske sosial- og integreringsministeriet, en grundig, 
vitenskapelig analyse av hvordan såkalt «målstyring» virker i offentlig sektor. De setter et stort, fett spørsmålstegn ved om det har har vært vellykket. Det vil si, det har det ikke.