For en fotballelsker som meg er det en ambivalent øvelse å sitte i flere timer ukentlig og nyte fotballen som underholdningsprodukt, samtidig som jeg kvesser pennen for å skrive om korrupsjon og vanstyre blant dem som spiller i dress.