Anders Torp kommer med en sterk oppfordring til kirkelige ledere i forbindelse med utgivelsen av boken «Jesussoldaten». Han mener at åndelige ledere unngår å gå inn i et vanskelig terreng under påskudd av at sakene ikke gjelder så mange.