Under utgravninger i Trondheim har arke­ologer funnet det de mener er rester av Clemenskirken – Olav den Helliges kirke. Kort tid etter slaget på Stiklestad ble Olavs lik brakt til Trondheim, forteller Snorre. Overleveringer forteller at han ble oppbevart i et skur – og begravet dagen etter. Ett år senere ble graven åpnet og kisten med den helgenerklærte kongen plassert på alteret i Clemenskirken. Der sto den i 25 år. Olavskulten var i gang, og pilegrimene på vei.