Pipeorgelet er for mange et utilgjengelig instrument, musikalsk og i bokstavelig forstand. Det er gjemt bort på et galleri og organisten er usynlig. Orgelkonserter i Norge er dessuten dårlig besøkt, i motsetning til mange kirker på kontinentet. Det kan man bli mismodig av, men man kan også fylles av iver over uutnyttede mulig­heter. Og heldigvis finnes det entusiaster – orgelmisjonærer – som vet å vise orgelets potensial og å begeistre tilhørere som ikke visste at de likte orgelmusikk.