De første dagene med unntakstilstand er blitt til de første ukene. Tirsdag kunngjorde regjeringen at de kraftige tiltakene vil fortsette over påsken, og få tror krisen vil være over da heller.

De økonomiske kostnadene for samfunnet vil bli enorme, og flere vil bli syke og dø. Dessuten er en annen utfordring er i ferd med å gå opp for oss: Hva vil skje med hver og en av oss, når vi holder oss i ro hjemme?

– Vi har rigget et samfunn der venting er blitt sett på som et hinder som må fjernes. I dag kaller vi på tålmodighet, men vi har jo ikke trent på dette, sier pedagogikkprofessor på NLA, Paul Otto Brunstad til Vårt Land. Han advarer mot konsekvensene av all ventingen i en befolkning som er dårlig trent på nettopp det. Lystprinsippet står kanskje høyere i kurs enn realitetsprinsippet, og dette forsterkes av den teknologiske utviklingen og den økonomiske velstanden vi har vent oss til.

Brunstad advarer derfor mot et mentalt virus: kjedsomheten. Han tror de eldre, som ellers er i risikogruppen for koronaviruset, er bedre rustet enn de yngre til å takle dette. De eldre har gjerne en historie hvor de er vant til å vente. Dessuten er de vant til tøffere tider, mener han.

Det er ikke tilfeldig at kjedsomhet – acedia – er en av de syv dødssyndene. Kjedsomheten har vært en konstant trussel i menneskets historie, og den er ikke mindre aktuell i en tid hvor umiddelbar stimulans stort sett er lett tilgjengelig. Vi bør derfor lære av militær- og klostervesenet, sier Brunstad. Soldater og munker vet ett og annet om venting.

I ukene og kanskje månedene framover må vi derfor trene på å gjøre lite eller ingenting. Det fine med denne treningen er at den ikke trenger noen hjelpemidler, det er faktisk hele poenget. Gjennom tanker og bønner vil vi kanskje få en anledning til å bli enda bedre kjent med oss selv – ikke for å vende oss vekk fra andre, men nettopp for å hente ut det beste i hver og en av oss. Slik kan vi holde moralen oppe og bruke kreftene på å støtte de som trenger det aller mest. I dag kan du være nettopp denne støtten, i morgen trenger du den kanskje selv.

LES OGSÅ:

• Koronakrisen henviser oss til hverandre. – Vi er slett ikke er vår egen lykkes smed, sier solidaritetsforsker Steinar Stjernø