Jeg er på scenen i Kirkehagen i Trondheim. Det er søndag og Vestfrontmøtet – et av Olavsfestens viktigste arrangement – er i gang. Temaet er lukkede religiøse miljøer.