Plagiat eller slurv? Eller berre dårleg praksis? Marius Wulfsberg kritiserte i sin bokmelding i Dagbladet 19. mars korleis Hugo Lauritz Jenssen i En samisk verdenshistorie har tatt i bruk sitt kjeldemateriell. 22. mars peikte Bernhard Ellefsen på det same i Morgenbladet.