11. april ble det klart: Flertallet i Kirkemøtet ønsker en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. I januar 2017 kan denne vedtas. Dette er å skrive kirkehistorie med store bokstaver.