«På siden av den brede, norske folkekirken ­
finnes en rekke frikirker og kristne trosmiljøer. De har sine helt egne tanker om hva som skal være Guds plass i samfunnet vårt.» Slik innleder radio­programmet Ekko sin serie om «kristenfundamentalistene» denne uken.