Tre straffedømte henger på Golgatas kors. De lider side om side. Røveren til høyre har tatt inn over seg at alt håp er ute. Han har levd på skråplanet og fått sin rettmessige straff etter datidens juridiske standard. Sånn er det. Uansett hvor uenig han måtte være i dommen, må han bare akseptere skjebnen. Som realist ser han da vitterlig ikke håp i situasjonen: Henrettelsen er allerede satt i gang.