Den nye forskingsrapporten om rumenske tiggarar i Skandinavia rammar meg hardt i mellomgolvet. Eg vil tru at eg ikkje er den einaste. Den tydelege konklusjonen frå Anne Britt Djuve og dei andre forskarane bak Fafo-rapporten knuser ­myter som eg sjølv har brukt til å døyve mitt eige dårlege samvit og erstatte det med eit godt.