Kyrie eleison, har kirken sagt i 2000 år. Herre, forbarm deg. Ordene inneholder en av kristendommens dypeste innsikter og har noe viktig å si oss i den teologiske samtalen om for­tapelsens mulighet. Ordene er en dyp erkjennelse av maktesløshet. Og av skyld.