«Hvis man går inn for å opprettholde Forskningsrådet, tror jeg en 'folkejury' bestående av hvermannsen kunne erstattet dagens jury med suksess.»