Det er unikt i Europa at eit kongehus inviterer til trus- og livssynsgjestebod på Slottet. Når dette kan skje nettopp her i Noreg, slik det skjedde tysdag kveld, seier det litt om Kongeparets sterke ønske om å styrke fellesskapet mellom menneska i landet vårt.