Tre hendelser i 2019 er symptomer på utviklingen i Kirke-Norge som helhet. Sammen med alle de andre endringene forteller de ikke bare hva som har vært viktig i tiåret som er tilbakelagt. De gir også en pekepinn på hvor vi er på vei.