Tirsdag tok folk til gatene for å slå et slag for kvinners rettigheter og protestere mot forskjellsbehandling og undertrykking. I Oslo gikk om lag 3.000 i tog for å markere kvinnedagen. Hovedparolen lød: «Feminismen er grenseløs – gi vern til kvinner på flukt.»