Torsdag foretok stortingsflertallet den mest omfattende innstrammingen i flyktning- og asylpolitikken i Norge i nyere tid. Under forliket ligger kunnskapen om at UDI i dag varsler om at Norge må planlegge for 100.000 mottaksplasser for 2016.