Koronakrisen har vist at kirken har evne til omstilling og kreativitet. Det er ikke få som har uttrykt begeistring over antallet mennesker som har fulgt andakter, sangstunder og gudstjenester som er streamet på nettet.