En knapp uke før kirkevalget er det bare å konstatere: Åpen folkekirke har vunnet. Alle signaler tyder på at svært mange vil slippe deres valgliste i urnen på mandag. Blir de mange nok kan Kirkemøtet si ja til en vigsels-liturgi for likekjønnede allerede neste år.