Det er ikke rart humanetikerne er sure på Knut Arild Hareide. Det eneste de gjør er å markere en prinsipielt begrunnet motstand mot religionsutøvelse i skoletiden. Så får de i fleisen at de har en «agenda om å ta religion vekk fra vårt samfunn».