Hvor pill råtten Den internasjonale olympiske komité er, ble pånytt demonstrert søndag. Da bestemte IOC-president Thomas Bach følgende: