Kan klimaengasjement svekke det kristne misjonskallet? Bibel­omsettar Norvald Yri er på ville vegar når han i ein kronikk i Vårt Land antyder dette­. I praksis skuldar han både ­generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband og tidlegare generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, for klimasvermeri. «De grønne ‘vekkelsene’ som blåser, har lite ­eller ingenting med bibelsk ­misjon å gjøre, selv om de omtales i mange­ leire som topp-aktuelle for vår klode!» skriv Yri.