Da journalist Bjørn Westlie i 1986 skrev kritiske artikler om Norsk misjon blant hjemløse, skrev Vårt Land om løgnaktige beskyldninger mot en kristen organisasjon. Denne forsvarsmekanismen holdt lenge stand i kirken. Først i år 2000 ba Kirkemøtet om unnskyldning, og det tok altså ytterligere 15 år før arvtakerne til hjemløsemisjonen kom med sin unnskyldning.