Da Gro Harlem Brundtland leverte sin famøse­ erklæring i nyttårs­talen i 1992, viste hun til fotballguttene, håndballjentene, skiguttene og Oslofil­harmonikerne.