Onsdag var en hektisk dag på Stortinget, med to parallelle forhandlingsløp. De fire samarbeidspartiene forhandlet om neste års statsbudsjett, samtidig som alle stortingspartiene forsøkte å bli enige om et tverrpolitisk flyktning- og asylforlik.