Det er en helt annen stemning på dette Kirkemøtet enn tidligere, sa en av delegatene i debatten om likekjønnede ekteskap.