I tiden som kommer skal Stortinget ta stilling 
til ­utredning av ny etikklov. Miljøpartiet, KrF 
og Sp ­ønsker at forbrukerne skal vite hvordan varene er produsert, og hvem som tjener penger på dem.