Jeg sykler og her en dag syklet jeg forbi et tilsynelatende fredelig eldresenter og tenkte helt naturlig: oppdaget viruset dette stedet, eller gikk det forbi? Hadde jeg ikke vært i det undrende lunet, hadde jeg tenkt at her bor de, de som er ofre for «dødens kjøpmenn», de som veksler sine teorier i penger og fanges i kynismens klo.