Kommentar

Mange av elevene i klassen min på barne­skolen hadde innvandrerforeldre. Det var utfordrende for familiene til flere av jentene at de skulle omgås gutter, særlig da de ble litt eldre. Min skole valgte å la foreldre ta jenter ut av svømmeundervisningen.

For dem som ikke ønsket kristendom, var alternativet faget livssyn. Foreldre som ønsket det kunne ta barna sine ut av disse timene også, og heller gi opplæring i egen religion utenom skolen.

Og da vi skulle begynne på ungdomsskolen, og alle vi andre måtte bytte skole, kunne faktisk innvandrerjentene gå videre på en ren jenteungdomsskole for muslimske jenter. Skolens analyse var at jentene kom til å slutte etter sjette klasse hvis de ikke fikk gå på skole uten gutter.

Det stoppet ikke der, vi visste mye om hverandre i min barndoms samfunn. For eksempel hvem som fikk juling hjemme. Mange voksne visste også. Men det var helt åpenbart at skolen og barnevernet grep inn oftere og hardere overfor norskfødte foreldre enn mot innvandrerforeldre. Flere innvandrerbarn måtte leve med mishandling.