Mange av elevene i klassen min på barne­skolen hadde innvandrerforeldre. Det var utfordrende for familiene til flere av jentene at de skulle omgås gutter, særlig da de ble litt eldre. Min skole valgte å la foreldre ta jenter ut av svømmeundervisningen.