Ved å kjempe for alles frihet til å ytre seg, gir man også rom for dem som vil bruke denne friheten til å agitere for at visse ytringer bør forbys.