Det er ikke så mange ting det er helt stuereint å hate i dagens samfunn. Jeg kommer egentlig bare på én ting, og det er korps.