Det toppa seg da en Facebook-annonse tilbød meg bedre hud ved hjelp av en rulle med 540 mikronåler av japansk, kirurgisk stål: Jeg hadde ikke noe valg lenger. Jeg måtte ta skrittet.