Et korsmerket Dannebrog vaier over en hvitmalt murkirke. Det er sommer og sol, og parkeringsplassen utenfor kirken er full. Den lille kirken er også full, stort sett av dåpsfølget til dagens ene dåpsbarn. Ved nattverden er det derimot ingen kø framme ved alteret.