Kommentar

Jack Parsons (1914–1952) var en betydelig rakettforsker og arbeidet hans var avgjørende i det amerikanske romprogrammet. I 1972 fikk han et krater på månens mørke side oppkalt ­etter seg. Den forfinede rikmanns­sønnen var også det man relativt trygt kan kalle en okkultist.

Sekter i solen

Det sørlige California­ har vært et yndet sted for nyreligiøse bevegelser og ymse kulter siden 1840, da den skotske healeren William Money startet sin praksis i Los Angeles. Han prediket at jorden var hul og full av flammer og skal ha helbredet over 5.000 mennesker. I 1900 ble Det Teosofiske Selskap etablert i San Diego. ­Under ledelse av sosialarbeideren ­Katherine Tingley ble det blant annet opprettet en såkalt Raja-Yoga-skole, et teo­sofisk universitet og en «School for the Revival of the Lost Mysteries of Antiquity». Hundrevis av tilhengere fra hele verden slo seg ned i bosetningen som flyttet til Los Angeles på 1940-tallet.

Byen har siden tiltrukket seg et vell av kulter, fra idealistiske soltilbederne og jazz-orienterte kjærlighetsdyrkere i organisasjoner med navn som «Mazdazanan» og «Helios» på 1920-tallet, til forbryterske og manipulerende sekter som Charles Mansons «Familie» og kultusen rundt pastor Jim Jones på 1960- og 70-tallet.